Saturday, December 22

nightmares

птиците с извити вратове
рибите които дишат след смъртта
небето под леглото ти
тъмно и прашно
пред буря
преди да заспиш
миналото бе само дума
един вързоп дрехи
на старите ти родители
една бакърена чаша
един ръждив пръстен
белязан със кръст
лепкавост
пот
сън
изобилие
от плодове
овощни градини
черни праскови
черни гроздове
черни издълбани
очи в дланите
синя лъжица разбърквала син камък
предпазна отрова
мирис на огън
мирис на плевел
пост
без молитва
молитва
без пост
караул пред къщата на Съвестта
някой те пази от нея
някой не ти дава да минеш
оттатък те чака глутница
доверени кучета
за да им кажеш
на кого
най-сетне
да се нахвърлят...

  © Blogger template por Emporium Digital 2008

Voltar para o TOPO