Tuesday, January 22

коварни курабийки
тъмен чай
валиум
усещане на бос крак
хлад мокро легло
улей за бобслей
черен лед
чисто кафе в банка за кръв
човек стои послушно за портрет
само показалеца му трепери
винена попара
напукани устни
отровно сладък сладкиш
силно сиропиран
газова камера остър аромат на канела
пълнееща жена в скута на баба меца
страшна пара от синя тенджера
врят малки морячета
и се смеят
в море от спагети
трънче кокалче люспичка
дрипа
момиче
в клин до гърлото
болезнено безръкавие
безвъзвратност
гореща палачинка върху диплома за отличие
зомбита
валиум е име на мъж
валиум е безцветно нещо във водата
което Не се разтваря
двойка по химия
колело в църква момченце което блъска звънеца
пазете се
светии
пазете се
жени на балкона
с твърде дрезгави гласове
за да се нарекат ангелогласни
дръпнете се черни повели
бели дрехи
тъмни забрадки
валиум идва за мен
носи ми вдъхновение

  © Blogger template por Emporium Digital 2008

Voltar para o TOPO