Sunday, February 10"Не мога да продължа.

Трябва да продължиш.

Ще продължа."

"Има ли
сектори, които особено ви интересуват? Или просто всичко?", пита единият.


“Цял живот все същите въпроси, все същите отговори",
отвръща другият.


“Краят е в началото и продължаваш обаче", заключава
енигматично третият.

Самюел Бекет

Powered by ScribeFire.

  © Blogger template por Emporium Digital 2008

Voltar para o TOPO