Monday, March 31

едно куче джавка през цялата нощ
може би то плачеше или беше пияно след глътването
на сляпа светулка
може би то разговаряше със звездата зад облака
докато тона ми се е струвал еднакъв

...
барабанене на дъждовни капки преди да е заваляло
дъждовение вдъхно-вение се приземява плавно
хванало чадърче за лесно падане
с усмивка изтерзана от трудното обещание
*
връщането му от вратата преди да излезе
привеждането което толкова чаках
целувката която толкова трудно давам на някой
усмивката вътре сънена в тялото
*
а после танцувай с образите пиши в бялото
не се предавай на униние и безпръстие когато имаш
мекичките възглавки на пръстите
стотици костици в цялото тяло поддържат
създаването пресъздаването на смешни и тъжни картини
картинки думи които живеят дишайки една от друга
мисли с кратък но славен живот
като слепи светулки
лапнати неволно от куче
което се радва
което тъжи
и споделя
със звездите и покривите

  © Blogger template por Emporium Digital 2008

Voltar para o TOPO