Friday, July 25

0

ГЛАС (тих, задъхан)
...история...ако можеше да я довършиш...щеше да имаш мира...ще можеш да спиш...не по-рано...ах, знам....довършвал съм....хиляда, че и отгоре...друго не съм правил...цял живот...все си казвах....довърши тая....тя е истинската...после ще имаш мира...ще можеш да спиш...край на историите...край на дмумите...и я довършвах...не се оказваше истинската...няма мира...веднага нова...да се започне...да се довърши...и си казвах...довърши тая...после ще имаш мира...тоя път е истинската...тоя път си уцелил...и я довършвах...и не се оказваше истинската...няма мира...

из "Каскандо" (радиопиеса за музика и глас)
Катастрофа
библиотека Хексагон, изд. Фама 2004
превод Мария Коева

  © Blogger template por Emporium Digital 2008

Voltar para o TOPO