Friday, July 25

О

0 се вмества в О
и няма нищо странно в това
че си купих книга която се казва
катастрофа
защото една катастрофа просто се вмести в друга
и какво ако е била една и съща
постоянството на този въпрос
е постоянството на всичко останало
в тези малки игри на пространства и липси на пространства
единственото правило се самодоказва
никога в наша полза

какво сме започнали, че да го довършим
увереността не може да има същата твърдост
каквато има всяко начало
разпиляваме от дланите си
разпиляваме от очите си
разпиляваме товара по пътя си

стената довършва и почва нова стена
и така до пукнатината през която
недовършеното изглежда празно

няма да ме целуват няма да ме изтриват повече
няма да те целуват няма да те изтриват повече

  © Blogger template por Emporium Digital 2008

Voltar para o TOPO