Monday, December 22

фалшиво летене
наляво надясно
фалшиво
нагоре надолу
фалшиво в посоката и във тласъка на кроежите си
-
лепя стъкълца и хартийки по картоненото крило
и си представям тежък размах
и си представям разговор на отблясъци
много по-съдържателен
от разпенените пъргави думи
спринтиращи във ума ми
губещи ускорение

  © Blogger template por Emporium Digital 2008

Voltar para o TOPO