Thursday, June 25

голямата черна птица на нощта дебне над прозорците
и сега както и преди хиляди години
всеки е малка песен устните ни са малка песен и защото потреперват
голямата черна птица знае че не смеем да изпеем сдържаните си
неразвити звуци заченатите ни лошо гласове
хищните птици не пеят освен когато не празнуват
разкъсаните ни вътрешности в клюна си
крясъците си говорят и правят страховете ни земни и малки
като семенцето което толкова лесно ще си намери гарвана

колко трудно е да стоиш вперен в тъмното
и колко е лесно да тръгнеш нощем на път
с песента вибрираща вътре между езика и небцето
между звездите и кълновете

кой кой
кой ще дойде утре тук
кой ще престане да се страхува
от голямата черна птица
днес?

  © Blogger template por Emporium Digital 2008

Voltar para o TOPO