Wednesday, July 15

-

няма значение колко е здрава захапката му
щом не може просто да изпръхти
и да ни убие

ако продължи да лае така унило насреща ми
ще се обичаме вечно

защитник на празните къщи
пазач на разтворените врати

зад въздишката и спокойствието
спи ярост
познавам те както познавам
дървеното рамо на което се облягам

жестокостта ме кара да изтръпвам в очакване

а кучето храни своите малки

напразно

крадците си свалиха коланите
и просто ползваха умивалника

  © Blogger template por Emporium Digital 2008

Voltar para o TOPO