Wednesday, July 29

пръстите сочат натам

на върха им
сме ти и аз
чакаме

едно
невидимо за чужди очи
съвпадение

ти и аз
се събираме
в една линия
която опасва
всички студени и топли пояси
ние сме в точката
на сгрешеното място на картите

извън това място
няма
толкова
тъмна
разделяща
страшна
вода

помисли
извън нея
ни няма и нас
които прекрачихме
заедно
себе си

смелост
е измислена дума

  © Blogger template por Emporium Digital 2008

Voltar para o TOPO