Tuesday, March 27my artwork here


Noctambular

Monday, March 5

в голямата черна гора
отмерени удари
отлитат трески
набождат се в жълтия мъхпод мен
и всички листа
корен
тяло
бял ден

_
often

I ask myself

was I ever alive

Friday, March 2

-0-0-0-

вече
не живее
в дрехите си
не я търси там

тунели жълти отвътре
ръкави зелени отвън
спускат се
и опират в земята

а никога не съм имала
толкова
дълги
ръце

колко по-малки
от платовете
които ни обличат
колко по-къси
ще се окажем


-

зад вратата
не съм аз
стаята е съвсем празна
миризма
на лак
и дърво

петно
чисто
бяла
пяна

-
не те очаквам

  © Blogger template por Emporium Digital 2008

Voltar para o TOPO