Sunday, July 26

колко много неща
готови да станат част от възела
а колко малко записи
вече пазя

 малко момче на мост

 случаен гроб на самотната сива дюна

и вечното
върни се обратно
недей по-напред

бясната ревност
около мен
надълго
и нашироко
да бъде
празнотолкова рядко
времето
ми се струва мое
толкова рядка
кръвта
тази бавна река
която минава
през тялото
ми се струва
моята
но ще се извия
като път
и ще се извия
като тънко дърво
ако всичко е вятър

толкова рядко
застинала във нещата
във времената
на хората
когато им се струват
техни
когато кръвта в телата им
тече гъсто
неравноделно бързо
когато ми помахват  за сбогом
само усещам
времето им и малко мое

  © Blogger template por Emporium Digital 2008

Voltar para o TOPO