Friday, July 28

само опит да ги уловя


Това не е право на първи опит
нито опит да стане от първия път
доста 
други
пътища
канят
продължават
едно
второ
трето
разклонения
на едно второ трето 
опитно поле на сърцето
не е широко
съвсем тясна бразда е 
вада за тънка струя
тясно ухо на игла
едни неща останаха за игра
други слегнаха в ръцете 
порой в стаята на здравомислещите
пълна суша в гушка отпускаща се все повече
в посока на същото
неопитно сърце
бий блъскай драпай в земята
не е там не е 
праволинейните развалят най-простичките неща
опитът да посадиш
какво да е
този укор е без връхна дреха
гол гръб и гол стомах 
две лица с две опак страни 
дългът да се противопоставят
на храната
на спътниците
на нощната стража
смехът на лекомислените 
не ни касае 
от северната порта
навява шепот
никога не чувам това което ще кажа
преди да го изрека съвсем ясно 
и само когато е празно
Безлик и безнаказан
кръв по молитвеника
шамар за най-малкото
много слаби думи не правят
нищо достатъчно
от двете им страни има здрави мъже
които дърпат двата края на въжето
когато се скъса
въздухът се пръска
една възглавница се пълни с озон
и все някой
някога
ще се събуди
от всичко това

ако не...
има и други пътища

Friday, May 26

глухар, бор, смърч, орехкога щях да се събудя
не и преди да премина по тясната пътека,
обрасла с високи треви и дългорасли глухарчета
с аромат на дъжд, обещал да дойде още преди няколко дни
не и преди да открия  равнинна тиха гора
ще остана за през нощта
ще потърся в тъмното птицата 
която цяла зима преглъща за ситост по едно малко камъче
и бодличките които се сипят от бор и от смърч

глухар
птицата която е чакала мен да я чуя
мен
без глас останала с пръсти оплетени бодливи конци
 неизпредена тази нишка 
все още не е толкова тънка че да стигне високото над мен дълбокото под мен 
 да се увие като змията която все чака да я заговоря 
легнала на сърцето на един камък -
същият от когото се е откъснало нежното гладко камъче
 в стомаха на птицата глухар 

в равнинната тиха гора всеки някого и нещо изчаква 
вятърът изчаква ниско в тревата
птицата изчаква да мине нощта заспала в мрака на някой клон
чаках цяла зима за да мина по тази най-тясна пътека 
да се науча как да си взимам сбогом 
и да целувам още по-тихо 

а какво става с дърветата когато изсъхнат
клонаците им чупливи и кухи
струни на вятъра
свирят, пропускат повече светлина,
 завъртат звуците от трошенето на листата
две стъпки - толкова широко е светлото петно
от което не искам да отстъпя нито днес
нито никога
не искам да го прекрача
то е същото светло петно под ореха, засят от баба
дядо бил много против - дървото ще порасне много
и ще хвърля голяма сянка в единия край на двора
в пълна тайна и без на никого да признава баба го засадила
орехът чиято гладка кора ме научи
да се катеря бързо
 и да обичам раните си когато не мога да се задържа на върха
в пълна тайна животът на едно дърво
се превърна в сок в жилите на едно детство

своенравието на очите-метличини 
сини и разговорливи 
за разлика от устните
непоколебими и здраво стиснати

трябваше да се събудя сега
но може би ще продължа да обхождам съня и да го заговарям
на най-тъмните и усойни места

една птица глухар
ще преглътне камъче
една река ще се покори на дъжда и вятъра
и ще ме донесе по-бързо
отсрещаSunday, January 8възгласите на останалите без вяра
няма да заглушат птиците
ще настървят зверовете,
които не познават милост и ситост

 онези,
прегърнали щедрото тяло на тишината -
те знаят
 пътуват
 дават посока на ветрове,
птици и  зверове

  © Blogger template por Emporium Digital 2008

Voltar para o TOPO