Friday, May 26

глухар, бор, смърч, орехкога щях да се събудя
не и преди
да премина по
тясната пътека, обрасла с високи треви и дългорасли глухарчета
с аромат на дъжд, обещал да дойде още преди няколко дни
не и преди
да открия
 равнинна тиха гора
ще остана за през нощта
ще потърся в тъмното
птицата 
която цяла зима
преглъща 
по едно малко камъче
и бодличките
които се сипят 
от бор и от смърч
за да е сита

глухар
птицата
която е чакала мен
да я чуя
мен
без глас останала
с пръсти оплетени бодливи конци
 неизпредена тази нишка 
все още не е толкова тънка 
че да стигне високото над мен дълбокото под мен 
 да се увие като змията която все чака да я заговоря 
легнала на сърцето на един камък - 
същият от когото се е откъснало 
нежното гладко камъче в стомаха на птицата глухар 
в равнинната тиха гора
всеки някого и нещо изчаква 
вятърът изчаква ниско в тревата
птицата изчаква да мине нощта заспала в мрака на някой клон
чаках цяла зима 
за да мина по тази най-тясна пътека 
да се науча как да си взимам сбогом 
и да целувам още по-тихо 
а какво става с дърветата когато изсъхнат
клонаците им чупливи и кухи
струни на вятъра
свирят, пропускат повече светлина,
 завъртат звуците от трошенето на листата
две стъпки 
толкова широко е светлото петно
от което не искам да отстъпя
нито днес
нито никога
не искам да го прекрача
то е същото светло петно под ореха, засят от баба
дядо бил много против - дървото ще порасне много и ще хвърля голяма сянка
в единия край на двора
в пълна тайна и без на никого да признава
баба го засадила
орехът
чиято гладка кора
ме научи
да се катеря бързо
и да обичам раните си 
когато не мога да се задържа на върха
в пълна тайна
животът на едно дърво
се превърна в сок в жилите на едно детство

своенравието на очите-метличини 
сини и разговорливи 
за разлика от устните
непоколебими и здраво стиснати

трябваше да се събудя сега
но може би ще продължа да обхождам съня и да го заговарям
на най-тъмните и усойни места
една птица глухар
ще преглътне камъче
една река ще се покори на дъжда и вятъра
и ще ме донесе по-бързо
отсреща  © Blogger template por Emporium Digital 2008

Voltar para o TOPO