Friday, May 26

глухар, бор, смърч, орехкога щях да се събудя
не и преди да премина по тясната пътека,
обрасла с високи треви и дългорасли глухарчета
с аромат на дъжд, обещал да дойде още преди няколко дни
не и преди да открия  равнинна тиха гора
ще остана за през нощта
ще потърся в тъмното птицата 
която цяла зима преглъща за ситост по едно малко камъче
и бодличките които се сипят от бор и от смърч

глухар
птицата която е чакала мен да я чуя
мен
без глас останала с пръсти оплетени бодливи конци
 неизпредена тази нишка 
все още не е толкова тънка че да стигне високото над мен дълбокото под мен 
 да се увие като змията която все чака да я заговоря 
легнала на сърцето на един камък -
същият от когото се е откъснало нежното гладко камъче
 в стомаха на птицата глухар 

в равнинната тиха гора всеки някого и нещо изчаква 
вятърът изчаква ниско в тревата
птицата изчаква да мине нощта заспала в мрака на някой клон
чаках цяла зима за да мина по тази най-тясна пътека 
да се науча как да си взимам сбогом 
и да целувам още по-тихо 

а какво става с дърветата когато изсъхнат
клонаците им чупливи и кухи
струни на вятъра
свирят, пропускат повече светлина,
 завъртат звуците от трошенето на листата
две стъпки - толкова широко е светлото петно
от което не искам да отстъпя нито днес
нито никога
не искам да го прекрача
то е същото светло петно под ореха, засят от баба
дядо бил много против - дървото ще порасне много
и ще хвърля голяма сянка в единия край на двора
в пълна тайна и без на никого да признава баба го засадила
орехът чиято гладка кора ме научи
да се катеря бързо
 и да обичам раните си когато не мога да се задържа на върха
в пълна тайна животът на едно дърво
се превърна в сок в жилите на едно детство

своенравието на очите-метличини 
сини и разговорливи 
за разлика от устните
непоколебими и здраво стиснати

трябваше да се събудя сега
но може би ще продължа да обхождам съня и да го заговарям
на най-тъмните и усойни места

една птица глухар
ще преглътне камъче
една река ще се покори на дъжда и вятъра
и ще ме донесе по-бързо
отсреща  © Blogger template por Emporium Digital 2008

Voltar para o TOPO