Saturday, July 30

dhakjsfs
Ще завали преди да е започнало всичко...
Всичко е започнало много отдавна.
Прибрани в мен спят движенията на антилопа
и змия - едновременно
И не знам кога езикът ми ще изсъска,
за да напръска влажното око на миг невинност,
за да ме превърне в смърт и вечност.
Танц...В него е повлечена тази телесност, която не бива
да спира пред никоя тайна...
Кога ще поведа и другия...Кога ще преплета рога с врага,
да го науча как да бяга...как на силата и моя ритъм
безболезнено да се осланя...


---
Ти се движиш...Колко леко е в Водата...
Ела и потопи доверие....
Да танцуваме и стъпваме по огорченията...
Хубаво е...По мократа земя, след дългия дъжд
музиката се плиска в нас като в брегове...Слушай ме...

---


Мокри парапети
в дъжда
някаква въздушна
мелодичност
се понася
някъде над локвите
и ти ги стигаш
бухналите облаци
и ставаш
тъмно-син
И долу
мокри улиците
спят
и светят от дъжда...
и от очите ти...

  © Blogger template por Emporium Digital 2008

Voltar para o TOPO