Sunday, August 27

hungry like the wolf

една стая

гледам нагоре дървения таван
представаям си пода на празна стая с нисък прозорец
* светлината в стаята се разпространява до пояса на изправен човек

стоиш прав
светлината облива ниското
и ти цял в тъмнина, твоето лице, твоите рамене са в тъмни цветове
ти цял в тъмнина и свободно пространство
никакви предмети
тяло само по себе си
не съществуват ориентири
няма пред/ зад и наблизо

*
искам да видиш тази стая
искам да усетиш
красивата й празнота
през мен
красивата й празнота
построена от дърво
светлини и стени

стаята
човекът
през
мен

* * *

лукаво се усмихва Миналото,
но се мръщи на това в което го превръщам

---

шумът на реката
се влива в тишината на дишането
и потичат мислите
и въздъхват в това течение
и си разменят ветрове
и отговарят на допира
с гладки листопадни движения

идеята за докосване
ме потапя в мекото на леглото
и не знам дали си толкова близо
или наистина далечните ти
дълги пръсти се ровят в косите ми
плувци в чисти аленеещи води
лееш се в мислите ми като сън

плавам на зелено-жълто листо
в пълноводна река
уча една песен


"Mouth is alive with juices like wine
And I'm hungry like the wolf "
Duran Duran

  © Blogger template por Emporium Digital 2008

Voltar para o TOPO