Friday, September 22

what`s ma poison

което не ми бе дадено
аз опитах
с крайчеца на езика си
го привлякох
с ъгъла на окото си го видях
с грапавината на лакътя
ме докосна и си казахме
разбираемо тихо

- о, ти ли...
- да, аз...

и това беше всичко

всичко продължава
да пие от дните

жилото е сърце
а в него отровен нектар

дозата е двойна

или си го делим
или аз го изпивам цялото

но по братски
ние се отдръпваме настрана
и си правим тайно пътеки - един към друг
и нямаме нужда от доказателство
че верния път е един
защото се сливаме
и посоката е нашата заедност
и нашият миг

няма нужда от вечна отдаденост
нито да търсиш охрана, опека, съжителство...

не плащай наем на чувството,
скрий правилата на всички предишни залитания
и ще обикнеш играта
обиквайки себе си

докато ти казвам
"shhhh"
ще разбираш
колко е топло и сигурно
в тишината когато още не знаем
кой ще види пръв края си

дотогава е винаги

  © Blogger template por Emporium Digital 2008

Voltar para o TOPO