Friday, November 7

съмнявам се, че имаш куфар...тяло...номер на обувките
съмнявам се, че имаш време, термометър, гънки, дъно

не се съмнявам
имаш кестен в джоба
на несъществуващата дреха

не се съмнявам
имаш птиче за утеха
имаш песен
за моето съмнение
за тясното и тъмното
за дългото и тънкото
начало
забранено стихотворение

  © Blogger template por Emporium Digital 2008

Voltar para o TOPO