Saturday, December 27

Шагал

Долу натурализма, импресионизма, реалистичния кубизъм. Да последваме собствения си лунатизъм. Нужна е една пречистваща кървава баня, една революция в дълбочина, а не по повърхността.

***

Дядо ми...
Видял голото женско тяло на рисунката ми, той просто "не го забеляза". И аз разбрах, че на него, на лелите ми, на никого от моите роднини моята живопис не е нужна. На тях им беше нужно месо. (Пък и що за живопис е това, на която ти "не си приличаш?")
За дядо ми разказваше и мама. Но може и да съм го сънувал това.
Някакъв празник - Сукес или Симхестойре.
Търсят дядо и не могат да го намерят.
А той, както винаги в ясен ден, качил се на покрива, седнал до комина и си хруска морков.
Сюжет, нали?
И вие вече знаете началото на моите картини. Тяхната тайна е разгадана.

Марк Шагал

  © Blogger template por Emporium Digital 2008

Voltar para o TOPO