Wednesday, January 21

--

че няма сънища за равносметка няма пространства за равносметка
защото тук аз ще потъна там ти ще се изкачиш и няма да има
нищо за което да кажем така е щом всяка стъпка е смяна на местата
дните вдлъбват като очи на риба и не можем да дишаме за да правим
равносметки малки изцъклени заключения допиращи се познания
ако станем едно ако станем едно ще започне деленето и пресмятанията
ще станат безкрайни нямаме времето затова нямаме времето да получим
пир на думите пир пир на сърцата разточителен дълъг в дългите нощи
когато си приличаме като близнаци и като вода в едно и също изкуствено езеро
да си тръгнем от себе си за да се съберем в нас и пак ще бъде жажда завинаги
и пак ще бъде леността да приготвим онова с което ще храним очите си
ще го чакаме ще се придърпваме ще си говорим тихо на най-шумните улици
за да обикнем факта че никога не ще се разбираме
едно не разбира по-малко от едно
едно не разбира по-големите си братя
едно е само
малко в голямото
ръка в друга ръка
очи в други очи
няма време за равносметки
не затова дишаме

  © Blogger template por Emporium Digital 2008

Voltar para o TOPO