Tuesday, August 4

-

имаше място
което не ти показвах

там нямаше
следи
от кръв
нараняване
дните не бяха съсиреци
нито подутини
нищо за поглъщане
и за смачкване
там ние нямаше да сме само
храна и пръст

какво има повече да си казваме
имало е такова място
веднъж
за двама като нас
ако не сме били ние
кои са били те

ако нищо не остава
за да го очакваме
бедни с миши и малки сърца
които се прегръщаме
само от страх
които не се допираме
заради нищо друго
-
-дъхът на момиче
което никога
не е било докосвано
е небето
преди да напуснем гнездото
-
макар че сме никакви богове
сърцата ни се пукат
като семената на съзиданието
огън е това под нас
огън е това от което
не се защитаваме
съссссс

  © Blogger template por Emporium Digital 2008

Voltar para o TOPO