Tuesday, August 4

.

в задавеният с листа фонтан
веднъж ме видя
с алена дупка в главата
сега не обикаляш вече плета
няма кого да извикаш по име

*

в градината зад пансиона
има толкова сакати деца...
несбъднати ветерани
на една вече отшумяла война

  © Blogger template por Emporium Digital 2008

Voltar para o TOPO