Friday, September 18

___

но

върни човекът на старанието му
не обезличавай
кратките съвети на съвестта
когато я няма

мислих изтривам едно лице
само за да започна със следващите контури
рисуването
което не научаваме
нито в сегашно нито в бъдеще време

  © Blogger template por Emporium Digital 2008

Voltar para o TOPO