Thursday, November 26

=======


заловен неразпитан
неразпознат гласът ти
няма да сподели
несъгласие със причините
потулен влачен дълго в гората
мъжете копаят
тунели в телата ни
пеят си смеят се
къс месо във капаните
часове на усилен труд
заровени
краката в дълбокото
главата на плитко
лесна храна
организъм за организмите
да празнуваме
жените да сложат масата
децата да мълчат и да дъвчат
причини приготвени бавно и методично
чакалите обикалят къщата
къщата обикаля селото
избира си спътници
гората в пламъци
пее си смее се

  © Blogger template por Emporium Digital 2008

Voltar para o TOPO