Thursday, July 29

един до друг
седнали един до друг
плетем възли

моите се разплитат
твоите крепят мачтите

легнали един в друг
възлите плетат в нас
новите ни истории

стар глас ни разказва
и забравя какво става с нас
по средата

какво става с нас

в средата ни

мек залък от хляба

  © Blogger template por Emporium Digital 2008

Voltar para o TOPO