Wednesday, August 11

-

пепел по страницата
аз ли съм камъкът
с който затискаше листа
първият лист от книгата
който иска да поиграе с вятъра
вместо с теб

пепелта е от цигарата която забравям
за да започна спокойно книгата

камъкът
объл
сив като око на птица
и тежък като ръката ти
върху устните ми

//
какво е днес?!
ден като пясъчник
пясъкът е черен
изгубвам се до глезените...
влизам или не?!
какво е днес?
в черния пясък като малко дете губя сандалите си.
страх и срам от крясъците на възрастните

-
между два празни листамежду две празни чаши

трябва да изберем

  © Blogger template por Emporium Digital 2008

Voltar para o TOPO