Monday, September 27

Октавио Пас

В тази статия - съвсем преднамерено и неведнъж - аз употребих думата "душа", вместо "съвест", "инстинкт", "разум", "чувственост", "его", "личност" или "индивидуализъм". "Душа" е дума, излязла от мода, малко двуслислена и леко влажна - от първобитната светлина, дъжда и светлината. Чрез тази "тъмна" дума хората са започнали да опознават своята същност. Узнали, че притежават душа, те разбрали, че битието им е уникално, неповторимо и до известна степен свещено. Душата е най- личното нещо, което имаме - най-далечното и в същото време онова, което ни приближава към другите, към останалите души. Само страдалият и обичалият истински, миналият през чистилището на историята, притежава собствена душа. Останалите просто нямат. Да, повечето хора нямат душа. Те имат "психология".

ЗА ПАСТЕРНАК И „ДОКТОР ЖИВАГО“

Превод: Огнян Стамболиев


  © Blogger template por Emporium Digital 2008

Voltar para o TOPO