Thursday, September 23

и няма никакъв смисъл в това
започнете със заключението
върни се назад извини се
затова че си писал прескачал тази и онази човешка дупка
затова че си се скрил от горе до долу
затова че обичаше криеше пазеше другите вървеше наведен
затова че виждаше стискаше зъби затова че сочеше знаеше там и нагоре
те смятат че нямаше смисъл в това
и казваха ще задвижим молбата
но не ви даваме никакво обещание
разбирате ли ние сме тези които правим справката и отчетите
ние сме
извиних им се
че през цялото време
мислех че
аз
мислех че аз съм
пишех прескачах си дупките криех се от долу до горе без да вярвам в посоките
обичах и криех че съм обичал пазех ги вървях с тежест на раменете
виждах каквото не се показваше но стисках зъби и сочех право в небето
и смятах че има смисъл един но различен смисъл
и не знаех цената
отговорът на молбата
не можеш да продължиш
обездвижен

  © Blogger template por Emporium Digital 2008

Voltar para o TOPO