Friday, February 25

моето лице
моята ненавист
моята кратка бележка
мое малко продължение
от слушане на тъжни песни
лепилото отслабва
и пръсва всички съобщения от стените
кой ли ще получи
оставено за теб
ненужно продължение

  © Blogger template por Emporium Digital 2008

Voltar para o TOPO