Friday, March 11

=== -- - --==

стрелците са подредени
къс дълъг
къс дълъг
с ръка вшита в ръкава
уверявах ги че не мърдам

ттттт т т т т

огнестрелна рана
или в мен или в рамото пред мен
целувам

ттт т т т т

през този прозорец
не виждам никой друг
освен себе си
в градината
аз и листата
сме едно и също
гъста зелена маса
в черната каша на вечерта
ние сме под обърнатата купичка на луната
с какво ще измерим диаметърът
в мен
в рамото
в плиткото дъно на една и съща
заздравяваща рана

  © Blogger template por Emporium Digital 2008

Voltar para o TOPO