Saturday, June 25


сянката ми е дълга
прибира ме през нощта
влиза преди мен в стаята
завива ме през глава
и сънуваме

  © Blogger template por Emporium Digital 2008

Voltar para o TOPO