Wednesday, October 26

времето
сечем като монета
затова сме тук
събрани да разделим
и оценим парчетата
всеки ден се разпадаме
на много повече части
вчера бях на три
днес на десет
утре ще бъда една хилядна
от всичко изхарчено
и пръснато
за евтино вино и тяло което си купуваш в аванс
едвам си дочакал
тази свежа глътка пропаднало битие
и се свличаш на тротоара
и си броиш стотинките
имунизиран от миризмите които се носят
и очарован завинаги от девойките
които вървят прегърбени и се чудят къде да си скрият пръстите
разбира се че има дъжд от монети
чували с монети
събирани и сечени с най-голямо внимание
монетите както и времето
често са сечени на повече от едно място
изпитваме благородството
да бъдем острието с което ще се хвърлим
като най-цивилизованите от зверовете
и най-въоръжените
говоря за накитите с които се кичим
всички тези коронки наметала звездички луни и куполи
понякога се чувстваш свят
подрънквайки като малка осветена камбанка
пълен с дребни
разполовен от дребните които имаш
половин цигарата която си купуваш
те разсича на две
и е щедра с теб
като не загася в дъжда
като свети
като свещичка
монети религия и ръцете
охлузени от падането на тротоара
защото понякога
бордюри и желания
ги правят много високи
за такива като теб
звънлив
и разхълцан
закупеният дъх тази сутрин
ще ми стигне до вечерта
защото танцувах подрънквах и просих
и имам цялото време
да го повторя
досущ

  © Blogger template por Emporium Digital 2008

Voltar para o TOPO