Monday, March 5

в голямата черна гора
отмерени удари
отлитат трески
набождат се в жълтия мъхпод мен
и всички листа
корен
тяло
бял ден

  © Blogger template por Emporium Digital 2008

Voltar para o TOPO