Friday, July 27

кли...

виковете
и праговете
виковете
и праговете

изтръгвам
за да преминем
изтръгваш
за да премина

това тяло
натежало
от обещания
свършва
своите
малки задачи
и се прекръства
тоест
строи ни къща

разхожда ни
между чертежите
на бъдещите стени
и бъдещото съзвездие
не много меко легло
с много меко сияние

варовичните устни
се спускат
за да целунат
където ще се пропука

колко ще натежи
и колко леко ще стане

ако не го обещаеш

  © Blogger template por Emporium Digital 2008

Voltar para o TOPO