Friday, September 21

-------0 000


към местата

на които

не спим до обяд

не лежим спокойно

а когато лежим

лежим до някого

отвъд спокойствието

на местата

към които

ни водят

изгубените от някой

бонбони

монети

които организират бягства

само от протърканите джобове

към местата

където ирония е червена напитка

пие се малко преди слънцето да се скрие

вместо кафе

а понякога и вместо вечеря

към местата

на които някой все още пали фенери

да подразни мустакатите градски лампи

които слепят

а не светят

към местата

където ставам

още от леглото подскачам

и завивката ме преследва

като опашка на дакел

към местата където

дните лаят

но не хапят

а нощите

хапят полека

но нежно

и никой не си позволява

да не забелязва

местата

отвъд

отвъд

безметежното

т у к 

  © Blogger template por Emporium Digital 2008

Voltar para o TOPO