Wednesday, January 23

-н-м-е

не ме готвят
и
не ме сервират

не знаят
 от коя страна на прибора
се поставям

от коя страна
моето приготвяне и сервиране
би съсипало
крехкото говеждо
в чиниите

.
.
.
.

  © Blogger template por Emporium Digital 2008

Voltar para o TOPO