Saturday, July 30

sick in love

sick in love

Потушете с вода,
там където
вече не може да бъде
затоплено.
Искам облаците - ведра
вече да се излеят
Искам я вече
човешката топлина
за живот
да ме обземе...

Но къде е?

***
Политам от тежестта на рана.
Не е рана.
Просто отровния спазъм,
който отказва от месеци
да ме отпусне.
Аз пропадам
и спират ме жици
протичам в убийствено
електричество
и аз съм ток,
а той ударен
и защо защо
го направих?!?
Щях да се смажа
под тежестта
на болката
и безлична ръка да ми
избърше кръвта,
след която да изтрие
изобщо и себе си
Ръката, без да ме е докоснала
е достатъчно чужда,
тя не би се протегнала
до сетната нужда.

А това, че кървя във съня си
кой ще го спре?
Онзи, който само чака
доверието в мен да умре
-Падай и не се бой!
Добре...

  © Blogger template por Emporium Digital 2008

Voltar para o TOPO