Friday, September 29

Това, което искам да кажа

Това което искам да кажа
нека има кръв
нека има плът
нека има жизнеността на отмъстителната порода

а очите от самото му дъно обратно да изпращат
издухвайки
земни мехурчета с погребани смарагди

нека има глас от който тръпки побиват
мълния която изгаря телата
стряска заспалите яребици
в дебрите на недокоснати от огън гори

нека носи сълзата на разоръжени партизани
сред бурята.

Това което искам да кажа
нека има прешлени от сол
която отпуска възбудата на плътта

нека носи болката на безутешното езеро
и релси за да минава влакът нощем
със светлини насочени право към сърцето ми
когато пътува през замръкналите квартали.

ИЛИАС ГРИС

  © Blogger template por Emporium Digital 2008

Voltar para o TOPO