Thursday, October 11

описание на животно

зъзелът е малко животно с остри нокти - ноктенца би казала мама
зъзелче би казала също тя
то е хитро бързо и никога не спи
зъзелът по звуците, които издава прилича на птичките и на децата, когато
тичат носейки камбанки
живее във високите треви но се радва когато му се удаде случай да поплува
търлаво зъзелче би си казал ако го видиш веднага след баня

  © Blogger template por Emporium Digital 2008

Voltar para o TOPO