Sunday, April 6човечето което не можеше да танцува
човечето което и крушка не можеше да смени
човечето на което му скърцаше стола
човечето което искаше да се размени
с мухата умираща в асансьора
или с мушкатото на прозореца
човечето дето усещаше само озон
и излизаше със чадър за да вали

та същото
излезе един ден
без никакви планове
без дори три грама надежда
да стигне по-надалече
а и мразеше червения знак
( градската управа бе "инсталирала"
съборила и поправила)

застанал на пътя му


та затова
хич не се и надяваше на приятна разходка
но заваля
озона загъделичка ноздрите
то потръпна само отвътре
не показа с нищо самообладание
нито пък опакото
но пристъпи напред
от където видя знака
и нещо в сърцето му даде "заето"

заканителен като всеки път червеният нещо противоречеше
и човечето мъничко лудо мъничко смело
повдигна чадъра си и усети хладните капки.. о боже по темето си...
засиня... нещо стана
цялата улица зацвърча от дъжд засияла
и човечето
нашето смръщено
ненавиждащо хилаво трепнало
даже не се замисли за стъпките

само напред
знакът добави още една удивителна
оооо,така ли каза си с мъничък фин гняв човечето
сега ще ти покажа на теб Не такова
как се мачкат десетметрови сгради, пък да видим кое ти се нрави

( по това време в градската управа си бяха поръчали
чудесен обяд с ребърца и пилешки трътки )

та нашето неумело несмело довчера човече
без да изпъшка нито да си надене предпазно елече
се обърна и стъпка трите етажа

и ето напред към последната сграда която пазеше с своята фасада
изтръгнатото от нерви и от цимент
смешното хрипащо НЕ
което все така пискливо и разтуптяно крещеше
НЕ НЕ НЕ! сложи удивителната! отпред! не! отзад!
слушай ме! чуй ме! заповядвам ти малко човече!
спри докато е време!
( но времето също си избираше от менюто дали да е "маргарита" или "прошуто")
и то което уж не танцува и уж крушка до вчера не можеше да смени
то което завиждаше на мушкатото и на мушицата
вдигна крак и Нето вратлето приведе

това е...
край на историята
\не на сърцето
което затяга сюжета
и понякога дава заето/

днес на тая улица
съвсем под небето
живее човечето
смачкало Не-то

  © Blogger template por Emporium Digital 2008

Voltar para o TOPO