Sunday, February 15

*престанах...а все някой продължава да реже след мене...
целият свят е накълцан.
а сутринта щом се събудя, оръжието спи под корема ми.

--

да се погрижиш за мен
да изчистиш стените
от жълтата кръв на слънцето
не можем да живеем
с мъртвите дни повече
дълго им дадохме да лежат в леглата ни
да закусват с косите ни
да си отрязват от думите незаписани
имам един печат в шкафа
ще ти го дам
и ще се подпишем заедно за това
законно убийство на цветовете
грешка беше да взимам заложници
ела да измием ръцете си заедно
вън от тази стая
далеч от местопрестъплението
нощем ще излезем със теб
да опровергаем сгрешеното светло
пъкленият план на суровите спомени
прясното им месо
мръсните ни ръце
мръсните ни лица
да изчистим


  © Blogger template por Emporium Digital 2008

Voltar para o TOPO