Saturday, March 21

сънят се преде бавно
от двеста хиляди
души на светулки
от следите на триста
стада камили
от ронливите брегове
от твърдите студени води
от висулки и ледници
от канела и лешници
от кучета котки
тигри и рисове
от всички техни
гласове и движения
от въздуха на най-малко
4 континента
от копринена нишка
от вълнен конец
от въздишката
на един старец
продавач
на измокрени вестници
...

един сън се преде
без бързане

елица е бавно вретено

  © Blogger template por Emporium Digital 2008

Voltar para o TOPO