Wednesday, June 10

падай на земята и винаги по лице ще стане меко и ще обгърне всичко
тялото ти нейното тяло нашето тяло дваж по-страшно от наводнение
и нагъване на земните маси нашето тяло което е тяло завинаги и тяло
продадено подарено заслужено и несправедливо това си ти
изтичай в мазнината и изтичай в дъжда изтичай през оловни тръби
трови римляните убивай новородените всичко това е история и тя е
загърбена както се загърбват старческите тела както окапват косите на болен
история заради която трябва да падаме по лице и да не умираме по гръб
с поглед в разтрошеното сухо слънце то е съвсем само а ние сме много
армии в това тяло никакви приятели и никакви любовници само зле прикрита
кръв и загниваща анатомия света и неговите цветове и неговата кожа
която ще се разкъса чрез нас това е важно това трябва да свършим ние тук
тук и там докъдето достигаме дваж по-страшни от наводнение защото
трябва да се залеем сами защото трябва да залеем всичко което не е нас
без пристрастия без държане за ръце и разтъркване на мазоли без суетене
и викове без готовност защото готовността е само друг страх и той има
малки свински очи и закърнели крайници никога няма да се изправи никога
няма да бъде тяло като нас и тези под и над нас и тези с които сме слели
оваляни в кал очни ябълки солени и кисели храносмилателни и дихателни
нарисувани с молив венули капиляри нервни и по-малко нервни свързани и
несвързани завинаги

  © Blogger template por Emporium Digital 2008

Voltar para o TOPO