Tuesday, August 25

--играя с котките
на вълчи поглед
винаги губят
какво от това че печеля
това за тях дори не е битка

-

вървя изправена
на пръсти
в празната къща
шумът ме повдига
за да се видя отгоре
превита

  © Blogger template por Emporium Digital 2008

Voltar para o TOPO