Saturday, October 3

не..недалеч от дните
зад книгите на праведните
зад празниците на светците
зад гърба на земята
назад назад
където ще свърши
голямата кръгла вода

подреждаме мокри чаши
на масата и слагаме в тях
черните камъчета
всяка нощ
им даваме по една капка
дъжд
всяка нощ валим
ние сме зад екватора
на сърцето
което се налага да поделяме
разкъсването е лесно
и те прави свободен
свикнали с бавния пулс
свикнали зад стените
на картонената ни къща
всяка нощ
лягаме на това легло от сол
сух океан под телата ни
остри зъби на мъртви хищници
слаба светлина и напомняне
смъдящо разяждано тяло
което делим
аз имам теб за очи
ти имаш моите пръсти
ние сме растение
на един човек щастлив да ни забрави
зад дни на светци и праведни
зад нощи на дъжд от катран и корени


откъснатата страница от книгата
<сън за пустиня в която големи деца изтезават малки възрастни>

  © Blogger template por Emporium Digital 2008

Voltar para o TOPO