Tuesday, October 20


шум.разстроено.пиано
загрубяло и блъскано
от лактите на девиците
дъждът не много възрастен
почнал не много отдавна
е отворил капачето на окото му
каза старицата и намести вързопа си
торбата с лъжите
същата в която носеше
тайни и приказки
няма никаква разлика, малко момиченце
усмихна се игла без зъби
преди да скъсат конците

запетаи
клетви риби
малки мекотели
трън е небцето
длани от камък на лицето ми
дума на нов език
изговарям в гърдите
където никой не чува

  © Blogger template por Emporium Digital 2008

Voltar para o TOPO