Tuesday, January 26

====

настани се
в неудобството на тялото
на колене
се прегъни
на две на четири
на седем дни
прегъвай се
по равно
защото вероломство е
да бъдеш цялост
кръвта ти
взета е назаем
и не забравяш ли
че трябва да я връщаш
в кратки срокове
прегъни се
боледувай
в дни остъргани
от бялото
ще слизат в теб
и ще те топлят
черни
и ще почерняваш
и ще се покланяш
ниско в корените
и ще им подаваш
семето
което си събирал
клекнал
и ще предаваш
част по част
от тялото
и ще се радваш
когато се делиш
на себе си
защото веролмство
е да вярваш
че си сам и цял и вечност

  © Blogger template por Emporium Digital 2008

Voltar para o TOPO