Tuesday, January 26

сънсънсънувам

сънувам никола:

университета глупаво честване
от което се измъквам и бързам вадя от джоба си плик
имам писмо от никола с много хубав детски почерк
и после го виждам да отваря една кутия с мухички
които пъплят бавно по капака и ми казва мислиш
че само пъплят насам-натам … а те всъщност пътуват
после не знам къде е той, как съм го видяла
и се прибирам с писмото
чета го на майка ми и тя познава от кого е
аз стоя и не знам от кой край да започна писмото наново
защото трябва да се чете постоянно
и защото никола трябва да диша през него
после се будя
и му пиша писмо

  © Blogger template por Emporium Digital 2008

Voltar para o TOPO