Friday, July 9

-


видения
`от другата страна на реката
се наредили с ведрата и чакат
защо да я преливаме в нещо друго
щом и така ни познава
нас
и местата в нас`

лежа по очи и това под мен
е място без вятър
тяло в което ми става твърде горещо
да лежа в него
да се насищам от него
забравям как се става и тръгва без него

отплаване

елица на другата страна на реката
сън с който се чакаме
без да си уговаряме час за среща
той ми казва къде е
и аз знам че е там
и това е пресичането
и това е..доверие
заставаш до него
а то до тебе
и тръгвате

  © Blogger template por Emporium Digital 2008

Voltar para o TOPO