Friday, August 27

\

само не искам да спя в толкова дълго винаги
както винаги което да ме повдига и спуска
винаги на което казвам не искам на конче
винаги заради което татко отива и казва на другите деца да не ме вдигат
защото не обичам да ме вдигат те
обичам да се повдигам сама и само понякога
не толкова винаги както другите които обичат да се премятат катерят и скачат
не като тях не като тях искам да спя всеки следобед
винаги спят следобед колко противно
винаги мляко с ориз са яли като малки дечица
винаги друсани друс друс конче
а после винаги правят противно на мен неща
противно на посоката да пишеш камшичетата на всички букви обратно
първо детско престъпление първо наказание за възрастни
което продължава а не искам да продължава толкова винаги
толкова толкова винаги

  © Blogger template por Emporium Digital 2008

Voltar para o TOPO